Do školy
 
 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020, stanovený podle předem zveřejněných kritérií

 

Registrační číslo:

 13/18          odklad z loňského školního roku

   1/19          přijata

   2/19          přijat

   3/19          přijata

   4/19          přijat

   5/19          přijata – odklad pro příští školní rok

   6/19          přijat

   7/19          přijat

   8/19          přijat

   9/19          přijat

 10/19          přijata

 11/19          přijat

 12/19          přijat

 13/19          nepřijata

 14/19          nepřijata

 15/19          nepřijata

 16/19          přijat

 17/19          přijat

 18/19          přijat – odklad pro příští školní rok

 19/19          přijata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved