Do školy
 
 

Zápis do 1.třídy

 

Co naše škola nabízí? Kromě jiného:

 • Hezké vztahy mezi žáky navzájem, učiteli a žáky i rodiči a učiteli. Své žáky a jejich rodiče vnímáme opravdu jako své partnery.
 • Samostatnou 1. třídu s malým počtem dětí a velmi individuálním přístupem.
 • Mimořádnou péči o děti vysoce nadané. “Prostupnost” jednotlivých tříd j výraznou výhodou školy našeho typu. Velmi nadané děti jsou se souhlasem rodičů na některé hodiny zařazovány do tříd vyšších, tak, aby jejich nadání mohlo být náležitě rozvíjeno
 • Pochopení, ohledy a individuální péči v případě dětí jakkoli handicapovaných.
 • Velmi kvalitní vzdělání dětí. Naši absolventi jsou mimořádně úspěšní v přijímacích řízeních na osmiletá gymnázia nebo do výběrových tříd běžných škol. V pravidelně konaných srovnávacích testech jsou děti z naší školy na předních místech.
 • Anglický jazyk už od 1. třídy, část výuky zajištěna rodilým mluvčím.
 • Možnost dalšího jazyka – nepovinná němčina od první třídy.
 • Vysoce kvalifikovanou výuku.
 • Velký výběr kroužků a mimoškolních aktivit.
 • Školní družinu otevřenou dětem všech tříd od 7.00 – 16.30
 • Naprostou absenci negativních jevů jako je šikana, násilí apod.
 • Především ale nabízíme atmosféru přátelství, bezpečí a vštřícnosti.

 

Na každého nového žáčka se moc těšíme!

 

 

 

Fotky ze zápisu:

 

 


Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 10. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 v budově naší školy.

 

Kritéria pro přijetí jsou následující:

1. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, se zápis týká především dětí, které se narodily od 1. září 2012 do 31. srpna 2013.

2. V souladu s ustanovením § 36 odst. 7 školského zákona je škola povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v Ořechu.

3. V případě volné kapacity po přijetí všech zapsaných dětí s místem trvalého pobytu v Ořechu budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu jinde, ale v naší škole budou mít ve školním roce, pro který jsou zapisovány, staršího sourozence.

4. Po uspokojení zájmu dětí, které odpovídají kritériu 2 a 3, budou přijímány další děti, a to až do naplnění kapacity 15 dětí.

 

K zápisu se dostavte s dítětem, s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz doprovázejícího zákonného zástupce.

 

Rodiče, kteří  pro své dítě zvažují odklad školní docházky, musí o odklad požádat během období zápisu do první třídy.

 

Pokud vám termín zápisu z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, domluvte si, prosím, včas náhradní termín. 

 

Těšíme se na Vás!

 

Do první třídy byli pro  školní rok 2019/2020 přijati tito žáci:

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved