Do školy
 
 

Školní družina Základní školy Ořech

Školní družina je v provozu ráno od 7.00 do 7. 40 hodin. Dále po skončení vyučování do 16:30 hodin.

 

Fungují zde dvě oddělení družiny, zaměstnáni jsou dva vychovatelé: paní Zamazalová a paní Pavlínová.

 

Přihlášku do družiny obdržíte u vychovatelky školní družiny p. Zamazalové. Dítě můžete přihlásit nejpozději do středy 5. 9. 2018.

 

Za školní družinu se platí 750,– Kč na pololetí. První pololetí musí být zaplaceno do 12. 10. 2018, druhé pololetí pak do 28. 2. 2019.

Platit za družinu můžete hotově u ředitelky školy nebo na účet školy. Číslo účtu a variabilní symbol svého dítěte najdete vzadu v žákovské knížce.

 

 

 

 

 

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved