Do školy
 
 

Zápis do 1.třídy

Co naše škola nabízí? Kromě jiného:

  • Hezké vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči, bezpečné prostředí pro rozvoj dětí.
  • Samostatnou 1. třídu s malým počtem dětí a individuálním přístupem.
  • Péči o děti mimořádně nadané, např. “prostupnost” jednotlivých ročníků.
  • Pochopení, ohledy a individuální péči v případě dětí jakkoli handicapovaných.
  • Velmi kvalitní vzdělání dětí. Naši absolventi jsou úspěšní v přijímacích řízeních na osmiletá gymnázia a v různých soutěžích.
  • Anglický jazyk už od 1. třídy.
  • Vysoce kvalifikovanou výuku.
  • Velký výběr kroužků a mimoškolních aktivit (např. španělština, hudební kroužek, přírodovědný kroužek, kroužek tvoření, sportovní kroužky a další).
  • Školní družinu otevřenou dětem všech tříd od 7.15 – 16.30.
  • Především ale nabízíme atmosféru přátelství, partnerství, bezpečí a vstřícnosti.

Zápis pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 najdete zde:

1. Zápis pro školní rok 2022-23

2. Postup pro rodiče k zápisu

3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce, nová

4. Žádost o odklad školní docházky

5. Dotazník pro rodiče k zápisu

6. Rezervace času k zápisu

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/23:

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

 

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved