Do školy
 
 

Rada Základní školy Ořech

Rada školy vznikla k 1. 1. 2006 dle § 167 Zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

Rada je tříčlenná, po jednom členu do ní jmenovali Obec Ořech, zaměstnanci Základní školy Ořech. Zástupce rodičů byl zvolen na schůzce rodičů.

 

Rada pracuje v současné době v této sestavě:

 

zástupce rodičů paní Michaela Čížková 
kontakt: pipin75@centrum.cz

 

za obec Ořech paní Jana Szöcsová

kontakt: kvetinyadarky@centrum.cz

 

za zaměstnance školy Mgr. Lenka Melcherová
kontakt: melcherova@zsorech.cz

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved