Do školy
 
 

Kruh fandů ořešské školy, z.s. (KFOŠ)

Kruh fandů ořešské školy je zapsaný spolek, který vznikl v roce 1999. Spolupracujeme se školou na vytváření co nejlepších podmínek pro vzdělávání a rozvoj dětí. Pomáháme zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou, dítětem a školou a doufáme, že činnost našeho klubu ovlivňuje kladně i vztah dítěte a rodiny.

 

Aktivity spolku se nezaměřují pouze na žáky ořešské školy, ale jsou přístupné i mladším dětem, které ještě do školy nechodí, ale pro které mohou být příležitostí, jak se postupně seznámit s budoucími spolužáky a atmosférou školy a školních akcí. Naši snahu podporují i starší děti a mládež.

 

Pravidelně pomáháme škole v organizaci mimoškolních aktivit, ale i sami připravujeme některé akce jako například výrobní odpoledne (v období před Vánocemi a Velikonocemi), maškarní bál, školní bál (pro dospělé), dětský den, výlety do přírody (jarní nebo podzimní ořešská putování), sběr papíru. Také se podílíme na výměnných pobytech mezi ZŠ Ořech a Grundschule Ragewitz v Německu. Na tyto pobyty jsme získali opakovaně finanční příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Finanční podporu nám pravidelně poskytuje i obec Ořech a někteří místní občané, svými členskými příspěvky se na financování našich akcí podílí i členové – většinou rodiče žáků ZŠ Ořech. Na zakoupení horolezecké zídky a několika počítačů do školy jsme získali příspěvek Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

Pomoc škole poskytujeme při organizaci projektu “adopce na dálku”. Naši “adoptivní dceru” v Indii se nám daří úspěšně podporovat. V této činnosti chceme pokračovat s přispěním rodičů i v dalších letech.

 

Na některých aktivitách se s námi podílí Spolek Ořech, Spolek Oříšek a Viktoria Ořech.

 

Kontakt a další informace o spolku na stránkách spolku https://kfos.cz/.

 

 

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved