Do školy
 
 

Krátce z historie školy v Ořechu

Současná ořešská škola sídlí už více než 100 let na stejné adrese. Historie školství v obci je ale mnohem delší.


První zmínky o škole v Ořechu jsou z roku 1680, škola stávala v dnešní farní zahradě. Chodilo do ní každou zimu asi 25 dětí. V Ořechu v té době bydlelo asi 145 lidí. Ve čtyřicátých letech 18. století byla škola již v tak špatném stavu, že se musela přestěhovat provizorně do dnešního domu č.p. 12. Škola stála na místě dnešního kravína. Navštěvovalo ji asi 30 dětí.


Okolo roku 1750 se začalo se stavbou nové školy na návsi. Není jisté, kdy byla škola dostavěna. Asi to byl rok 1751 nebo 1752. Budova tehdejší školy (č.p. 11) stála až do 80. let minulého století. Jak škola tehdy vypadala? Střecha byla došková. V oknech skleněná kolečka. Topilo se tu v kachlových kamnech. Kromě školní světnice zde byl byt pro učitele i chlívek pro dobytek.


V roce 1814 měla ořešská škola sto žáků. Chodily sem také děti ze Zbuzan, Řeporyj, Zmrzlíka, Kopaniny, Chýnice, Jinočan, později z Ohrady, Chrášťan, Chab, Třebonic a Mirešic. Škola už v té době byla ve velmi špatném stavu a potřebovala opravy. Ty však byly stále odkládány. Třída byla velmi malá a děti musely sedět na zemi, zdi v budově praskaly, třída byla temná a plesnivá. Přesto se s opravami kvůli penězům stále otálelo.


S výstavbou nové školy se začalo až v roce 1821. Budova stála proti kostelu – č.p. 38. Učit se tu začalo v září 1822. Ve škole byly dvě třídy a učilo se tu 176 dětí. V roce 1853 chodilo do školy v Ořechu 227 dětí.


V roce 1858 byla odškolena obec Chýnice, v r. 1866 Chrášťany, v r. 1868 Chabry – 1871 Třebonice a Mirešice, 1892 Řeporyje a Ohrada a 1989 Jinočany. Díky tomu se zastavil nárůst žáků v ořešské škole. I tak se ale v roce 1879 začalo uvažovat o zřízení třetí učebny. Následující školní rok chodilo do ořešské školy 186 dětí. V roce 1885 byly skutečně otevřena třetí třída. Byla v pronajalé místonosti u rolníka Jana Doležala – č.p. 24.


Koncem 19. století žáků v ořešské škole stále přibývalo. Ve školním rokce 1889 90 se ve třech třídách učilo 304 dětí.


Už v roce 1897 se začalo mluvit o stavbě nové školy. Se stavbou se začalo v září 1899. Nová škola byla vysvěcena 30. září 1900. První rok existence nové budovy se zde ve třech třídách učilo celkem 152 žáků.


Ano, opravdu už mluvíme o současné budově ořešské školy. V téže budově, i když nemálo zmodernizované a opravené, se ořešské (a nejen ořešské) děti učí dodnes.

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved