Do školy
 
 

Školní družina Základní školy Ořech

Školní družina je v provozu ráno od 7.00 do 7. 40 hodin. Dále po skončení vyučování od 11:40/12:35 do 16:30 hodin.

 

Fungují zde dvě oddělení družiny, zaměstnány jsou dvě vychovatelky: paní Zamazalová a paní Pavlínová.

 

Přihlášku do družiny obdržíte u vychovatelky školní družiny p. Zamazalové. Dítě můžete přihlásit nejpozději do čtvrtka 3. 9. 2020.

Kapacita družiny je omezena, přednost při přijímání mají děti nižších ročníků a děti dojíždějící.

 

Za školní družinu se platí 750,– Kč na pololetí. První pololetí musí být zaplaceno do 2. 10. 2020, druhé pololetí pak do 26. 2. 2021.

Platit za družinu můžete hotově u ředitelky školy nebo na účet školy. Číslo účtu a variabilní symbol svého dítěte najdete vzadu v žákovské knížce.

 

 

 

 

 

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved