Do školy
 
 

Školní družina Základní školy Ořech

Škola je v provozu od 7:15 do 16:30 hodin.

Školní družina je v provozu po skončení vyučování od 11:40/12:35 do 16:30 hodin.

 

Fungují zde tři oddělení družiny, zaměstnány jsou tři vychovatelky: paní Brůnová, paní Hašková a paní Šebestová. 

 

Přihlášku do družiny obdržíte u vychovatelky školní družiny p. Brůnové. Dítě můžete přihlásit nejpozději do pondělí 5. 9. 2022.

Kapacita družiny je omezena, přednost při přijímání mají děti nižších ročníků a děti dojíždějící.

 

Za školní družinu se platí 750,– Kč na pololetí. První pololetí musí být zaplaceno do 3. 10. 2022, druhé pololetí pak do 28. 2. 2023.

Platit za družinu můžete hotově u ředitelky školy nebo na účet školy. Lze platit i celou částku najednou. Číslo účtu a variabilní symbol svého dítěte najdete vzadu v žákovské knížce.

 

 

 

 

 

 

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved