Do školy
 
 

Základní škola Ořech, okres Praha – západ

Zřizovatel: obec Ořech, http://www.obecorech.cz

Přesná adresa:
Základní škola Ořech, okres Praha – západ
Karlštejnská 54
Ořech  252 25

statutární zástupce: Mgr. Simona Šefránková

IČO: 75034948

číslo účtu školy: 182046287/0300

Škola jen s prvním stupněm.
Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školu 70 dětí od 1. do 5. třídy. Ve škole pracuje v tomto školním roce 7 pedagogických pracovníků a 1 THP pracovník.

Jedná se o školu obce Ořech. Do školy chodí kromě ořešských dětí také řada dětí z Chýnice, Zbuzan i z některých dalších obcí. Chodí k nám každoročně i několik žáků z Prahy.

Všechny třídy se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Ořech.

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved