Do školy
 
 

Školní řád

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka Základní školy Ořech, okres Praha – západ po projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento školní řád. Změny ve školním řádu reagují na novelu školského zákona 2016 a vyhlášku č.27/2016.

 

Účinnost od: 1. 9. 2016

 

Školní Řád ve formátu pdf

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved