Do školy
 
 

Rozvrhy

Školní rok 2022/2023 – 1. pololetí 

První třída
Hodina 1 2 3 4 5 6 7
Po ČJ M PRV VV
Út ČJ ČJ M AJ
St ČJ ČJ M PRV
Čt TV TV ČJ ČJ
M HV ČJ ČJ

Ve třídě se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Ořech.

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Melcherová

Vyučující:

Mgr. Lenka Melcherová – ČJ, M, PRV, TV

Mgr. Kristýna Brůnová – AJ, VV, PČ, HV

 

 


Druhá třída
Hodina 1 2 3 4 5 6 7
Po ČJ ČJ PRV M M
Út ČJ ČJ AJ M
St ČJ ČJ HV PRV M
Čt TV TV ČJ ČJ
ČJ M VV

Ve třídě se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Ořech.

Třídní učitelka: Mgr. Simona Šefránková

Vyučující:

Mgr. Simona Šefránková – ČJ, HV 

Mgr. Lenka Melcherová – M, PRV, TV 

Mgr. Kristýna Brůnová – AJ, VV, PČ 


Třetí třída
Hodina 1 2 3 4 5 6 7
Po ČJ ČJ M AJ
Út M M ČJ PRV AJ
St ČJ ČJ HV M AJ
Čt TV TV ČJ PRV ČJ
M ČJ ČJ VV

Ve třídě se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Ořech.

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Sobolíková

Vyučující:

Mgr. Barbora Sobolíková – ČJ, AJ, PRV, VV, PČ 

Mgr. Kristýna Brůnová – M, TV 

Mgr. Simona Šefránková – HV

 


Čtvrtá třída
Hodina 1 2 3 4 5 6 7
Po ČJ ČJ AJ M VL HV
Út AJ ČJ VL M M
St ČJ ČJ AJ M
Čt TV TV ČJ HV
ČJ M VV

Ve třídě se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Ořech.

Třídní učitelka: Mgr. Simona Šefránková

Vyučující:

Mgr. Simona Šefránková – ČJ, VL, HV 

Mgr. Lenka Melcherová – M 

Mgr. Barbora Sobolíková  – AJ, PŘ

Mgr. Kristýna Brůnová – VV, PČ, TV

 


Pátá třída
Hodina 1 2 3 4 5 6 7
Po ČJ ČJ M AJ VL HV
Út M AJ ČJ TV
St ČJ/INF ČJ/INF M TV
Čt AJ ČJ ČJ M HV
M VL ČJ VV

Ve třídě se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Ořech.

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Sobolíková

Vyučující:

Mgr. Barbora Sobolíková – ČJ, AJ, PŘ, VV, PČ  

Mgr. Kristýna Brůnová – M, TV 

Mgr. Simona Šefránková – VL, HV 

Ing. Radek Ondra – INF

   


Zkratky použité v rozvrhu hodin jednotlivých tříd:

M…………matematika

ČJ………..český jazyk

AJ………..anglický jazyk

PRV………prvouka

PŘ………..přírodověda

VL………..vlastivěda

PČ…… …..pracovní činnosti

TV………..tělesná výchova

HV……….hudební výchova

VV….. …..výtvarná výchova

INF……… informatika

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved