Do školy
 
 

Řád školní družiny

Ředitelka školy vydává tento Vnitřní řád školní družiny, který určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Je k nahlédnutí na webových stránkách školy a je vyvěšen v učebně ŠD.

 

Vnitřní řád školní družiny ve formátu pdf

Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved