Do školy
 
 

Vítejte na stánkách ZŠ Ořech

Základní škola Ořech sídlí ve vesničce Ořech na okraji Prahy. Do této rodinné školy chodí každoročně kolem 60 dětí. Budova školy je více než stoletá. V půvabné staré budově se ale skrývá moderně a hezky vybavená školička.

Ve třech třídách se tu učí děti z pěti ročníků prvního stupně. Nezvyklé? Možná. Ale funguje to moc pěkně. Děti z naší školy dosahují výborných studijních výsledků, jsou velmi úspěšné v příjmacích řízeních na osmiletá gymnázia a výběrové školy.

Studijní výsledky jsou důležité. Možná důležitější je ale klima školy. Vyznačuje se přátelskou atmosférou bez konfiliktů, ve které se dobře pracuje a žije dětem i dospělým.

Ještě váháte? Přijďte se podívat!!!!

Kaštaniáda

Od 19. 10. do 3. 11. 2020 vyhlašujeme Kaštaniádu, rodinnou soutěž ve tvorbě výrobků z kaštanů a dalších přírodních materiálů. Můžete doma vyrábět sami nebo klidně i s celou rodinou. Svůj výtvor odevzdejte do úterý 3. 11. ve škole. Pokud by to nebylo možné, pošlete e-mailem jeho fotku své třídní paní učitelce. 

Uzavření ZŠ od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

z rozhodnutí Vlády ČR je v období od 14. – 23. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků 1. stupně na prezenční výuce ve škole. Dle manuálu MŠMT pro distanční vzdělávání přechází proto výuka v těchto dnech na distanční formu, která je pro všechny žáky povinná.

 

Distanční výuka bude probíhat dvěma formami:

Online – přes internet

Offline – práce v pracovních sešitech, na kopiích

 

Od 26. – 30. 10. 2020 jsou z rozhodnutí MŠMT stanoveny podzimní prázdniny. Podle slibu premiéra Babiše a ministra Prymuly bude školní docházka na 1. stupni obnovena po podzimních prázdninách, 2. 11. 2020.

 

Úkoly na období 14. – 16. 10. 2020 dostanou děti ve škole, v pracovních sešitech. Na období 19. – 23. 10. 2020 budou úkoly zveřejněny na webových stránkách školy www.zsorech.cz v kolonce Výuka a úkoly na Školním sdíleném disku, v pátek 16. 10. 2020. Úkoly jsou rozděleny po jednotlivých ročnících a předmětech.

 

Online výuka

· Vzhledem k tomu, že pro menší děti (zvláště 1. a 2. ročník) je čtení dlouhých textů obtížné, bude od 19. – 23. 10. 2020 probíhat pokusné setkávání na Google Meet. K tomu je nutné mít zřízený emailový účet na Googlu nebo si stáhnout aplikaci Google Meet.

· Podle Manuálu MŠMT mají děti 1. stupně povolenu 1h denně. Tomu bude přizpůsoben rozvrh setkávání, který najdete v pátek 16. 10. 2020 na Školním sdíleném disku u jednotlivých ročníků i s informacemi pro přihlášení. Tato setkávání budou uskutečňována podle vašich technických možností. · Dále bude výuka probíhat na www.onlineucebnice.cz. Děti již před měsícem dostaly návod na zaregistrování se na těchto stránkách. Úkoly tak mohou vypracovat buď v pracovním sešitě nebo právě na těchto stránkách.

· Učitelé budou dětem i rodičům k dispozici na svých emailech, telefonu, příp. aplikaci WhatsApp (uvedeno v ŽK).

· Vypracované úkoly děti pošlou ofocené emailem či přes aplikaci WhatsApp učiteli daného předmětu.

Offline výuka

· Bude probíhat stejně jako v jarním režimu v pracovních sešitech, které si dnes děti odnesou domů.

· Pro ty žáky, kteří nemají možnost pracovat na internetu, budou stejně jako na jaře připraveny vytištěné úkoly a jiné materiály ve složkách na dveřích školy.

· Tyto děti doručí vypracované úkoly do školy, do krabice, která bude umístěna před vchodem do šaten do 23. 10. 2020.

 

Nastalá situace nás velmi mrzí, naprosto si uvědomuji, že pro všechny to je nesmírná zátěž. Proto jsem ráda, že se distanční vzdělávání bude realizovat pouhých 8 pracovních dní. Od začátku školního roku se všichni pedagogové školy snaží probírané učivo zvládat s předstihem, takže výpadek školy v tomto rozsahu nebude mít pro děti větší následky.

Děkuji všem za vstřícnost, spolupráci a přeji všem pevné nervy.

Mgr. Simona Šefránková, ředitelka školy

 

Informace z kuchyně MŠ:

Kuchyně MŠ zůstává v týdnu 19. – 23. 10. 2020 v provozu. Proto máte možnost objednat si pro své dítě navštěvující ZŠ Ořech oběd. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte vedoucí kuchyně MŠ Ořech do pátku 16. 10. 2020 do 8:00. Jídlo se bude vydávat v 11:00 do jednorázových nádob (např. polystyrenové krabičky). Nádoby je potřeba doručit do kuchyně MŠ podepsané a najednou na celý týden do pondělí 19. 10. do 8:00.

Sběr papíru – KFOŠ, z. s.

Sběr papíru proběhne od úterý 13. do čtvrtka 15. 10. 2020. Vždy v době od 7:00 do 8:00 hodin bude služba u kontejneru na školním dvoře, která papír převezme.

Jako každý rok se soutěží o nejlepší třídu i jednotlivce. Výtěžek ze sběru bude použit na aktivity dětí ve škole.

Děkujeme za pomoc.

Kruh fandů ořešské školy, z. s. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – roušky

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR, vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření týkající se nošení roušek či respirátorů ve školách.

S účinností od čtvrtka 10. 9. 2020 se na žáky škol vztahuje povinné zakrytí dýchacích cest (úst a nosu) rouškou nebo respirátorem ve společných prostorách školy.

Prosím, vybavte své děti dostatečnou zásobou roušek či respirátorů (podle vašeho uvážení) a sáčkem na uchování roušky.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Simona Šefránková, ředitelka školy

 

Provoz školy 2020/2021-hygienická a protiepidemická opatření

Provoz školy 2020-2021

Školní rok 2020/2021

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020 v 8:00. Žáci budou ve svých třídách se svými třídními učiteli do 8:45.

Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Z tohoto důvodu se úvodní hodina prvňáčků bude za pěkného počasí konat na školním dvoře. V případě nepříznivého počasí bude vstup dospělým povolen pouze v rouškách a v omezeném počtu.

V 9:00 proběhne informativní schůzka s rodiči prvňáčků také na školním dvoře. O děti je tou dobou postaráno ve školní družině. Oběd je v cca 11:00 (info o přihlášení oběda na 1. 9. viz Stravování). Provoz školy je tento den do 13:00.

 

Ve středu 2. 9. a ve čtvrtek 3. 9. budou mít všechny třídy 3 vyučovací hodiny, tj. do 10:45. Oběd je opět v 11:00. Provoz školy je do 15:00.

 

V pátek 4. 9. budou mít všechny třídy 4 vyučovací hodiny, tj. do 11:40. Pak následuje oběd. Družina je do 15:00.

 

Od pondělí 7. 9. je školní družina v provozu:

- ráno: 7:00 – 7:40

- odpoledne: 11:40/12:35 – 16:30

 

 

Organizace vyučování

1.vh 8.00 – 8.45

2.vh 8.55 – 9.40

Velká (svačinová) přestávka 9.40 – 10.00

3.vh 10.00 – 10.45

4.vh 10.55 – 11.40

5.vh 11.50 – 12.35

6.vh 13.05 – 13.50

 

Třídy

I. třída třídní učitelka Mgr. Lenka Melcherová

II. třída (2.+ 4.roč.) třídní učitelka Mgr. Simona Šefránková

III. třída (3.+ 5.roč.) třídní učitelka Mgr. Barbora Sobolíková

 

 

Školní družina

ŠD I. oddělení Mgr. Kristýna Zamazalová

ŠD II. oddělení Mgr. Romana Pavlínová

 

Přihlášku do družiny obdržíte u vychovatelky školní družiny p. Zamazalové. Dítě můžete přihlásit nejpozději do čtvrtka 3. 9. 2020.

Kapacita družiny je omezena, přednost při přijímání mají děti nižších ročníků a děti dojíždějící.

Platba za družinu je 750,– Kč na pololetí. První pololetí musí být zaplaceno do 2. 10. 2020, druhé pololetí pak do 26. 2. 2021. Platit můžete hotově u ředitelky školy nebo na účet školy. Číslo účtu a variabilní symbol svého dítěte najdete vzadu v žákovské knížce.  

 

Stravování

Stravování pro nás zajišťuje jiný právní subjekt – kuchyně Mateřské školy Ořech. Informace ke školnímu stravování, způsobu platby za obědy najdete na www.ms-orech.cz nebo na vývěsce školy i MŠ.

Pokud bude Vaše dítě obědvat již první školní den, je nutné kontaktovat kuchyň MŠ (tel. 777292992) nejpozději do 9.00 hodin 1. 9. 2020

 

 

Hygienická opatření

Veškerá hygienická opatření ve škole jsou v souladu s Manuálem MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 – hygienická a protiepidemická opatření) a jsou samostatnou přílohou. Prosíme o důkladné prostudování a dodržování. Případné změny a aktuální informace budou na webových stránkách a na vývěsce školy. Děkujeme.

 

Jakékoli dotazy týkající se školy vám rádi zodpovíme na tel. č. 257960069 nebo 602576605.

 

Těšíme se na Vás a přejeme všem dětem, rodičům i sobě pěkný, klidný a úspěšný školní rok 2020/2021.

 Zaměstnanci ZŠ Ořech

 

 

Vysvědčení – 26. 6. 2020

Vážení rodiče,

v pátek 26. 6. 2020 bude dětem předáno vysvědčení podle předem stanoveného harmonogramu. Jako podmínku účasti na předávání vysvědčení MŠMT uvádí dodání čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem dítěte (netýká se těch, kteří do školy chodí).

Zároveň mějte, prosím, na paměti, že do školy nesmí přijít nikdo s příznaky virového onemocnění. Rovněž nadále platí, že do školy nesmí vstupovat zákonní zástupci dětí. Ve společných prostorách musí mít všichni roušku. Proto, prosím, vybavte v pátek děti čestným prohlášením a rouškou.

Čestné prohlášení

Děkuji.     Simona Šefránková

Organizace výuky 22. – 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás seznámit s průběhem ukončení školního roku.

Odevzdávání učebnic, vyzvednutí věcí:

22. 6. – 2. ročník

23. 6. – 3. ročník

24. 6. – 4. ročník

25. 6. – 5. ročník

- v časech 7:00 – 7:30, 8:30 – 9:30, 15:00 – 15:30

 

26. 6. – předávání vysvědčení

29. 6. a 30. 6. – ředitelské volno

 

Letošní předávání vysvědčení proběhne vzhledem k současné situaci nestandardně, po jednotlivých ročnících, v případě hezkého počasí na školním dvoře (26. 6. 2020).

1. ročník – 8:30 – 9:00

2. ročník – 9:15 – 9:45

3. ročník – 10:00 – 10:30

4. ročník – 10:45 – 11:15

5. ročník – 11:30 – 13:00

Pokud dojde ke změnám, budete včas informováni.

Děkuji za pochopení.          Mgr. Simona Šefránková

 

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná ve          středu 17. 6. 2020 od 17:00 hodin v areálu školy.

Mgr. Simona Šefránková a Mgr. Lenka Melcherová

Provoz školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, pod odkazem www.msmt.cz/file/52773_1_1/ naleznete dokument MŠMT “Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020″. Z tohoto dokumentu budeme muset vycházet při zpracování specifických podmínek na naší škole, abychom mohli zahájit provoz pro 1. – 5. ročník od 25. 5. 2020.

 

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k omezujícím podmínkám (paní učitelky z ohrožených skupin, hygienické podmínky, atd.) budou vytvořeny maximálně dvě skupiny dětí (nejvíce po 15 dětech) z různých ročníků. Hlavním způsobem vzdělávání zůstává stále výuka na dálku. Děti ve škole budou plnit stejné úkoly jako děti doma. Standardní výuka do konce školního roku obnovena nebude. Děti budou nosit roušky a během dopoledního i odpoledního pobytu ve škole neustále dodržovat dvoumetrové rozestupy.

 

V případě zájmu o nástup dítěte do školy si, prosím, dokument MŠMT důkladně prostudujte. Pokud budete mít o docházku svého dítěte do školy zájem, informujte školu na e-mailu sefrankova@zsorech.cz do 13. 5. 2020. Bližší informace se dozvíte po tomto datu.

 

Děkuji za pochopení.

Simona Šefránková, ředitelka školy

 

Zápis pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne letos podle rozhodnutí MŠMT bez přítomnosti dětí.

Podrobné informace ohledně zápisu najdete v položce Školní akce – Zápis do školy.

Výukové materiály

Školní sdílený disk s materiály

 

 Výukové weby:

 1.třída

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz

https://redmonster.cz/ kurzy všech předmětů po dobu uzavření škol zdarma

 

   Psaní

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/

   Matematika

http://www.matyskova-matematika.cz/

http://www.naucsepocitat.cz/

https://www.umimematiku.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://matmat.cz/

http://www.testpark.cz/testy/matematika

www.matematika.hrou.cz

https://skolakov.eu/

https://khanovaskola.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

   Čtení

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/cteni-s-porozumenim/

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/prvopocatecni-cteni/

https://www.umimecesky.cz/

http://www.naucsecist.cz/

https://www.vcelka.cz/

https://www.gramar.in/cs/

   Anglický jazyk

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk

   Prvouka

http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

https://khanovaskola.cz/

 

 2. a 3.třída 

 Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz

 https://redmonster.cz/  kurzy všech předmětů po dobu uzavření škol zdarma

 https://www.skolasnadhledem.cz/

 https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin

 http://www.onlinecviceni.cz/

   Matematika

http://www.matyskova-matematika.cz/

http://www.naucsepocitat.cz/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://matmat.cz/

http://www.testpark.cz/testy/matematika

https://skolakov.eu/matematika-3-trida

www.matematika.hrou.cz

https://khanovaskola.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

   Český jazyk

https://www.pravopisne.cz/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.gramar.in/cs/

www.mojecestina.cz

   Prvouka

http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

https://khanovaskola.cz/

    Anglický jazyk

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk

https://www.vcelka.cz/homepage/login            na 6 týdnů zdarma

 https://perpetuum.cz/2020/03/jak-zvladnout-vyuku-po-uzavreni-skol-tipy-na-online-aplikace/

 

 4. a 5. třída

 Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz

 https://redmonster.cz/ kurzy všech předmětů po dobu uzavření škol zdarma

 https://www.skolasnadhledem.cz/

 https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin

 http://www.onlinecviceni.cz/

    Příprava na osmiletá gymnázia

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

http://www.zshorakhk.cz/matematika/starsi-zadani-soutezi

    Český jazyk

https://www.pravopisne.cz/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.gramar.in/cs/

www.mojecestina.cz

    Matematika

http://www.matyskova-matematika.cz/

https://khanovaskola.cz/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://matmat.cz/

http://www.testpark.cz/testy/matematika

https://skolakov.eu/matematika-5-trida

www.matematika.hrou.cz

   Anglický jazyk  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk

https://www.vcelka.cz/homepage/login  na 6 týdnů zdarma

   Vlastivěda

http://malotridka.wz.cz/1-vlastiveda/

 

  

 

 

 

 

 

Nejnovější opatření ke koronaviru, vyhlášené Bezpečnostní radou státu:

  • Od 10. března od 18.00 se zakazují kulturní i sportovní akce nad 100 lidí
  • Od 11. března se zakazuje také přítomnost žáků na základních, středních a vyšších odborných školách a školních zařízení. Mateřské školy budou zatím fungovat nadále.
  • Zavedená opatření – ať už uzavření škol či zákaz hromadných akcí – platí na dobu neurčitou.
  • Dětem naší školy byly zadány úkoly do pátku 20. března.
  • V případě prodloužení opatření Bezpečnostní rady státu budou dětem zadány další úkoly v pátek 20. 3. Tyto úkoly budou na stránkách školy, zašleme do vyžádaných mailů a budou vyvěšeny na škole.

V případě potíží či neporozumění učivu, budou příslušní učitelé na svých mailových adresách či telefonech a rádi učivo vysvětlí.

Daná situace nás velmi mrzí, všem rodičů děkujeme za podporu a budeme se
na vás těšit.

                                                                                               

                                                                 Mgr. Simona Šefránková

 

V Ořechu, 10. 3. 2020

 

 

Doporučení MZČR

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo   hygienickou stanici ve svém kraji   a poradili se. Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.  


Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.  

Důrazně žádáme rodiče, jejichž děti se zdržovaly ve výše uvedených oblastech, aby dodržovali výše uvedený postup doporučený MZČR. 

Zároveň zapište svým dětem před návratem do školy do žákovského záznamníku větu: “Prohlašuji, že mému dítěti nebyla nařízena karanténa po návratu z oblasti postižené koronavirem.” Toto prohlášení prosím opatřete datem a podepište. 

Níže uvádíme odkazy na aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví  k opatřením souvisejícím s výskytem koronaviru:

MZVČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

MŠMT: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru 

MZ: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html    

Aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí:

MZV na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska do doby vyřešení sanitární situace. 

MZV doporučuje občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

MZV doporučuje před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředích, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit vnitrostátní i mezinárodní leteckou, silniční a vlakovou dopravu.

 

Divadlo Ranec ve škole

Ve čtvrtek 6. 2. nás během dopoledne čeká další divadelní představení. Tentokrát to bude divadlo Ranec, které k nám do školy přijede se svým programem o České republice

Bruslení na ledě – družina

Ve středu 5. 2. pojede školní družina bruslit na zimní stadion Bronzová na Lukách. Odchod ze školy je ve 14:00, návrat ke škole cca v 16:30 hodin. Děti musí mít vlastní brusle, čepici a rukavice, možno vzít také přilbu.

Konec 1. pololetí, vysvědčení, prázdniny

Ve čtvrtek 30. 1. končí 1. pololetí tohoto školního roku. V tento den dostanou děti pololetní vysvědčení. V pátek 31. 1. pak mají děti jednodenní pololetní prázdniny.

 

 

Školní ples – KFOŠ, z. s.

V sobotu 25. 1. od 20:00 se v sokolovně v Ořechu koná tradiční Školní ples, který pořádají rodiče ze spolku KFOŠ. Určitě se můžeme opět těšit na krásný večer s tancem, občerstvením a bohatou tombolou. Přijďte se pobavit a zatančit si.

Matematická Olympiáda

Ve středu 29. 1. ráno pojedou někteří naši žáci do Černošic na Matematickou olympiádu.

Výlet ŠD: KD Mlejn – Hodina TV jinak

Ve čtvrtek 23. 1. pojede družina sportovat do Kulturního domu Mlejn na Stodůlkách. Zúčastníme se programu Hodina TV jinak. V devadesáti minutách si děti vyzkouší základní cirkusové disciplíny jako žonglování, balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Činnosti povedou zkušení lektoři. Odchod ze školy 13:20, návrat ke škole kolem 16:30. PŘIHLÁŠKU NA TENTO VÝLET, PROSÍM, ODEVZDEJTE V DRUŽINĚ DO PÁTKU 17. 1. 

Divadlo ve škole – Pohádka ze starého mlýna

V úterý 21. 1. od 8:00 nás čeká představení Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů. Divadlo přijede k nám do školy.

Fotografování

V pátek 17. 1. během dopoledne proběhne ve škole fotografování. Děti se budou fotit jednotlivě a na objednání také se svými sourozenci či kamarády. Budou se fotit také třídy a celá škola.

Divadlo pro školku

Ve čtvrtek 16. 1. k nám přijdou na návštěvu děti z mateřské školky v Ořechu. Naši žáci jim zahrají divadýlko. Předvedou jim některá vybraná vystoupení ze školní besídky

Konzultace

V pondělí 13. 1. 2020 od 17:00 do 19:00 se ve škole konají konzultace o prospěchu a chování dětí.

Vánoční prázdniny

Od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020 mají děti vánoční prázdniny. Ve škole se poprvé v novém kalendářním roce uvidíme v pondělí 6. 1. 2020.

Koncert hudebního kroužku HUKOT na Staroměstském náměstí

V pátek 20. 12. od 18:00 můžete slyšet na Staroměstském náměstí v Praze zpěv našeho hudebního kroužku. Jako již tradičně zde děti vystoupí společně s dospělými členy souboru se svým vánočním programem.

Nadílka ve škole

V pátek 20. 12. od 10:00 do 12:00 bude ve škole vánoční nadílka. Děti si vymění dárečky se svými spolužáky a možná přijde i školní Ježíšek.

Vánoční besídka a dobročinná burza

V úterý 17. 12. od 18:00 hodin se bude konat Vánoční besídka. Děti musí být ve škole již v 17:30 hodin, aby se mohly na vystoupení připravit. Po dětských vystoupeních je dobročinná burza, kde budou žáci prodávat své výrobky a vydělávat tak na vzdělání naší adoptivní indické holčičky Ramshat. 

Vánoční výlet – Kutná Hora

Ve čtvrtek 12. 12. jede celá škola na celodenní vánoční výlet. Tentokrát jedeme do Kutné Hory, kde se zúčastníme programu nazvaného Betlémování. Čekají nás zde například vánoční dílničky a různé aktivity spojené s vánočními zvyky. ODJEZD od školy JIŽ V 7:15 hodin, návrat ke škole kolem 15:30.

Divadlo Minaret

V pondělí 9. 12. ráno jede celá škola do divadla Minaret. Zde nás bude čekat vánoční představení nazvané Putování do Betléma.

Mikulášská besídka

Ve čtvrtek 5. 12. se ve škole uskuteční Mikulášská besídka. Jedná se o tematické soutěže pro všechny žáky školy. Děti si budou hrát na čertíky a andílky od 10:00 do 12:00 hodin.

Vánoční trhy – družina

Ve středu 4. 12. pojede školní družina na výlet na vánoční trhy na Náměstí Míru. Odchod ze školy je v 13:25, návrat ke škole kolem 16:45 hodin.

Přírodovědný kroužek

V úterý 3. 12. čeká přírodovědný kroužek speciální program. Za dětmi přijde na návštěvu lektor z přírodovědecké fakulty. Jeho program se bude týkat podmořského světa. Aby se celý program s lektorem stihl, bude kroužek v tento den výjimečně končit až kolem 15:00. Kdo by z nějakého důvodu nemohl zůstat až do konce, může samozřejmě odejít dříve.

Adventní kalendář

V pondělí 2. 12. začneme ve škole s naším adventním kalendářem. Každý den až do vánočních prázdnin bude na děti čekat malé či větší překvapení.

Hudební kroužek – rozsvícení stromku

V sobotu 30. 11. bude hudební kroužek zpívat u kostela v Ořechu u příležitosti rozsvícení obecního vánočního stromku. Akce začíná v 17:00 hodin.

Hudební kroužek – koncert v muzeu

V pátek 29. 11. bude hudební kroužek zpívat v ořešském Muzeu českých Vánoc. V 18:00 zde svým zpěvem zahájí letošní výstavu betlémů. Na výstavě bude k vidění i originální školní betlém, který vyráběly děti a společně ho do muzea odnesly. 

Keramika

V pátek 29. 11. čeká děti zábavné vyrábění. Během dopoledne budou pracovat s paní keramičkou. Budou si moct vytvořit keramické výrobky s vánočními motivy.

Vánoční výrobní odpoledne – KFOŠ, z. s.

V úterý 26. 11. pořádají rodiče ze spolku KFOŠ tradiční vánoční vyrábění. Bude začínat v 16:30 hodin ve školní jídelně. Děti si budou společně s rodiči či dalšími rodinnými příslušníky vyrábět různé vánoční a zimní dekorace. Od 18:00 pak začíná výroba adventních věnců.

Lampionový průvod – KFOŠ, z. s.

pátek 8. 11. se bude konat druhým rokem akce pořádaná spolkem KFOŠ. Jedná se o Svatomartinský lampionový průvod. Sraz je v 17:00 u ořešského kostela.

Kroužek Tvoření

Ve středu 6. 11. a 20. 11. se nebude konat kroužek Tvoření.

Divadlo Metro

pátek 8. 11. ráno jede celá škola do divadla. Navštívíme divadlo Metro, kde uvidíme představení Malý princ na Zemi. Odjezd je v 8:30, návrat je naplánován na 12:30 hodin. Po návratu jdou děti na oběd. Pokud se někdo z žáků z nějakého důvodu divadelního představení nebude účastnit, bude mít jiný program ve škole.

Ředitelské volno

Ve čtvrtek 31. 10. a v pátek 1. 11. je v naší škole ředitelské volno z technických důvodů. Škola nebude tyto dny v provozu.

Podzimní prázdniny

Ke konci měsíce října čekají děti dvoudenní podzimní prázdniny. V pondělí 28. 10. je státní svátek a v úterý a středu 29. a 30. 10. jsou prázdniny. Škola bude tyto dny uzavřena.

Výstava kaštanových výrobků

Od středy 23. 10. do úterý 5. 11. proběhne na chodbách v přízemí školy výstava kaštanových výrobků ze soutěže Kaštaniáda. Výtvory si můžete přijít prohlédnout ráno od 7:00 do 7:55 hodin nebo odpoledne od 12:20 do 16:30 hodin. Součástí výstavy je hlasování o nejhezčích výrobcích.

Podzimní projekt

V pátek 11. 10. ve škole máme podzimní projekt. Během dopoledne se všichni žáci budou věnovat aktivitám, které souvisejí s podzimem a podzimní výzdobou školy, jako je sázení rostlin či výroba a aranžování dekorací s podzimní tématikou. 

Kaštaniáda

Od pondělí 7. 10. do pátku 18. 10. probíhá rodinná soutěž Kaštaniáda. Během této doby mohou děti společně se svými rodinnými příslušníky či kamarády vytvářet libovolné výrobky z kaštanů, případně i dalších přírodních materiálů. Po odevzdání soutěžních výrobků bude ve škole výstava a hlasování o vítězích.

 

Drakiáda

Ve středu 9. 10. od 16:30 hodin proběhne na louce za sokolovnou školní Drakiáda. Budeme soutěžit v létání draků a také o nejkrásnějšího vyrobeného draka, který létat nemusí, ale může. Těšíme se na Vás a Vaše dráčky.

Sportovní výlet – družina

úterý 24. 9. pojede školní družina na sportovní výlet (v případě příznivého počasí). Budeme jezdit na kolečkových bruslích v Praze na sportovní trase blízko stanice metra Hůrka. Odchod ze školy ve 13:20 hodin, návrat ke škole cca 16:30 hodin.  

Historická procházka po Praze

pondělí 7. 10. mají v rámci dopolední výuky naplánovaný výlet čtvrťáci a páťáci. Pojedou do Prahy na historickou procházku. Odjezd je v 8:00, návrat je naplánován na 14:00 hodin.  

Třídní schůzky

V pondělí 30. 9. od 17:00 hodin se v naší škole uskuteční třídní schůzky. Schůzky začínají hromadně ve školní jídelně.

Archiv aktualit
Používáme WordPress (v češtině)
Grafický návrh a konfigurace systému ©2011 NeurIT s.r.o. All rights reserved